Kromwijk Woerden © 2011 - 2024  Alle rechten voorbehouden.          Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      Ontwerp / design: ERJ

Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop


BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande machines

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

CUMELA brancheorganisatie

De sector


De cumelasector telt ruim 3500 specialisten in groen, grond en infra. Daarvan zijn er 2400 bedrijven middelgrote- en grote ondernemingen met 24.000 medewerkers. Deze cumelabedrijven zijn samen goed voor een jaaromzet van ruim drie miljard euro. De bedrijven zijn vaak actief in meerdere werkvelden: agrarisch loonwerk, aanleg en onderhoud van groenstroken, sportterreinen en natuur- en recreatieterreinen, meststoffendistributie en grond-, weg- en waterwerken in brede zin.


Veel cumelabedrijven hebben hun roots liggen in het traditionele agrarisch loonwerk. Een deel van de ondernemingen heeft zich door verbreding van de bedrijfsactiviteiten ontwikkeld tot aannemers en onderaannemers in de GWW-sector. Enkele honderden bedrijven hebben zich gespecialiseerd in meststoffendistributie.


De jaarlijkse investeringen door de sector in machines, werktuigen en uitrustingsstukken bedragen ruim 700 miljoen euro.Click hier om naar Aequor te gaan

De vereniging


CUMELA Nederland is de brancheorganisatie voor de cumelabedrijven in Nederland. Dit zijn de bedrijven die actief zijn in cultuurtechnische werken en grondverzet, meststoffendistributie en loonwerk agrarisch.
Kromwijk Woerden is lid van de CUMELA brancheorganisatie. Hier treft u enige informatie over deze branchevereniging. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de website van de organisatie zelf. De link daartoe treft u onder aan deze pagina aan.
Click hier om naar Aequor te gaan

CUMELA voorwaarden


Op al onze overeenkomsten zijn de CUMELA-voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland onder nummer 95/2013 van toepassing.