Kromwijk Woerden © 2011 - 2020  Alle rechten voorbehouden.                                                            Disclaimer   AV & Privacybeleid                                                                      KLIJNWEBDESIGN ism MKBe Solutions


Kromwijk Woerden is actief in de regio:  Woerden - Mijdrecht - Wilnis - Vinkeveen - Nieuwveen - Bodegraven - Alphen aan den Rijn - Benschop

BosbouwBoomverzorgingLandschapsverzorgingBoomstobben wegfrezen

OngediertebestrijdingOpenhaardhout Verhuur bemande hoogwerker en overig materieel

Drainage en waterafvoeren reinigenGroenvoorzieningenGrondwerk Flora en faunabeheer

www.kromwijkwoerden.com

info@kromwijkwoerden.com

Landschapsverzorging

Landschaps-verzorging

Voor gemeenten particulieren en bedrijven.

Boomverzorging Ongediertebestrijding

Boomverzorging

Professioneel ver-zorgd voor gemeen-ten, particulieren en bedrijven.

Ongedierte bestrijding

Bestrijding van wespen, ratten, eikenprocessie-rups, etc.

Boomverzorging

Boomsnoeien

Medewerkers in bezit van European Tree Workers Certificate

Boomstobben frezen Openhaardhout Materieelverhuur

Boomstobben wegfrezen

Speciale boomstob freesmachine.

Openhaardhout

Wij verkopen ook openhaardhout. Belt u ons voor een prijsopgave.

Verhuurbeman-de hoogwerker

Onze hoogwerker is ook beschikbaar voor verhuur.

Wij verzorgen een breed scala aan werkzaamheden zijn gespecialiseerd in de volgende zaken:
 
> Spuiten van onkruid op verhardingen en bedrijfsterreinen.
> Maaien en klepelen van ruiggras incl. opruimen.
> Groenvoorzieningen (kleine groenklussen o.a. onderhoud bedrijfsterreinen en openbaar groen)

    en aanleg en onderhoud beplantingen.
> Leveren openhaardhout.
> Verwerken en afvoeren van alle houtsoorten en snippers
> Bosfrezen/bosklepelen
> Bestrijden wespen,ratten.
> Takken versnipperen
> Wegfrezen van boomstobben met keuze uit drie soorten machines!
> Reinigen van drainage in weilanden, sportvelden en paardenbakken.
> Loonspuiten van weilanden, mais en graan/Tarwe.
> Snoeien en rooien van bomen.
> Gespecialiseerd klim- en vangwerk in de Boomverzorging.

> Ongedierte bestrijding (wespen, ratten, eikenprocessierups, etc).

> Drainage en waterafvoeren reinigen

> Grondwerk (kleine graafklussen en kleine straatklussen)

> Flora en faunabeheer, waaronder broedkorven plaatsen

Bedrijfsactiviteiten

Drainage

Drainage

Waterafvoeren reinigen en drainage

Groenvoorziening Grondwerk Home

Groen-voorziening

Onderhoud bedrijfs-terreinen en openbaar groen.

Grondwerk

Kleine graaf- en straatwerkzaam-heden

Flora en fauna beheer

Plaatsen van broedkorven voor vogels